Flevopark e.o. - Amsterdam-Oost

Flevopark van bovenaf

Aan de rand van de oostkant van Amsterdam ligt een bijzonder park: het Flevopark.

Over deze website: In 1992 verscheen het boekje 'Flevopark, Combinatie van Stadspark en Natuurgebied', uitgave van toenmalig Stadsdeel Zeeburg n.a.v. de renovatie van het park begin jaren '90. Aangezien het boekje al lang niet meer te krijgen is, is een deel van de inhoud in 1996 op internet gezet. De soortenlijsten geven een aardige indruk van de dieren die hier vookomen, maar zijn wel verouderd. De filosofie achter het park - Stadspark &  Natuurgebied - staat echter nog steeds recht overeind. In de stad Amsterdam scoort het Flevopark hoog als het om biodiversiteit gaat. Zie ook de website gemeente over de biodiversiteit van Amsterdam


Over flevopark.nl

Deze site was sinds 2014 ook de plek van de toen net opgerichte Vereniging Vrienden van het Flevopark (VVF).  Informatie over de activiteiten van de vrienden is sinds begin 2018 te zien op https://www.vriendenvanhetflevopark.nl/   -> daar  meer over recente natuurwaarnemingen, de natuurwerkgroep, excursies, rondleidingen etc. 


Samenstelling: Goos van der Sijde