Gezien/gehoord in 't Flevopark van 1995 tot 2012

voor waarnemingen daarna zie onze  Facebookpagina

en kijk op de vriendensite bij 'Natuur gespot'

Zeldzame krekelzanger

10 juni 2012

zondag 10 juni eindelijk de bijzondere krekelzanger op de Joodse begraafplaats gehoord en gezien - hij zat te zingen op een grafzerk - ook een boomvalk vloog er rond - zie foto's op krekelzanger

Roodwangschildpad

23 maart 2010

Francina Ditzel fotografeerde deze roodwangschildpad, een uitheems reptiel dat de winter met al dat ijs dus heeft overleefd! (oorspronkelijk komt deze soort uit het zuiden van de VS en Mexico; hij kan zich hier niet voortplanten). Verder overal in het park volop zingende tjiftjaffen!

 

Sneeuwklokjes

9 maart 2010

De sneeuwklokjes bloeien nu overal in het Flevopark. Wel laat hoor, maar ja, er is n og steeds nachtvorst. De daslook is trouwens ook aan het opkomen.

Sneeuwklokjes

21 februari 2010

De sneeuwklokjes in het 'dennenbos' komen met moeite de - nog steeds bevroren - grond uit. De eerste bloempjes laten zich nu zien. Er ligt nog veel ijs op het Nieuwe Diep en de vijvers en sloten. De blauwe reigers zijn al een tijdje druk bezig met nesten veroveren en die te consolideren.

Dwergmeeuwen

19 april 2009

Boven het Nieuwe Diep foeragerende dwergmeeuwen met hun beetje sternachtige vlucht - de donkere onderzijde van de vleugels was goed te zien. Het bos met de blauwe reigers 'kekt' er lustig op los - veel jonge vogels in de nesten dus.

 

Tjiftjaf en groene specht

20 maart 2009

Vanochtend in Flevopark het lachen van de groene specht én mijn eerste tjiftjaffen dit jaar (op de Isr. Begraafplaats).
Later (rond 13.00 uur) ook geluid groene specht duidelijk te horen op kop Zeeburgerdijk-Oost. 27 maart groene specht nogmaals gehoord en gezien.

 

Tjiftjaf

15 maart 2008

Zatermiddag 15 maart hoorde ik mijn eerste zingende tjiftjaf dit jaar - in de bosjes van het zwembadterrein. Maar het kan best zijn dat anderen ze al eerder in het Flevopark hebben gehoord dit jaar. Verder roffelende grote bonte specht, zingende mezen, zanglijsters. De blauwe reigers waren actief in hun kolonie in 'het bos'.

 

Felle knobbelzwanen

Dinsdag 5 juni 2007

Een trimmer schrok zich een hoedje toen hij langs dit zwanenpaar rende. Nu zijn bordjes 'Pas op voor agressieve zwanen' wat overdreven, maar fel kunnen ze wel zijn, die knobbels. Het paar heeft maar liefst 10 jongen die vlak naast het pad lagen te pitten.

tien pittende zwaantjes met 2 wakkere ouders

uitval naar trimmer

Voorjaar met tjiftjaf

zondag 11 maart 2007

Weer voor het eerst zingende tjiftjaffen gehoord. Verder op deze mooie voorjaarsdag (ca 13 graden, zon) diverse roffelende bonte spechten, zingende koolmezen, rondscharrelende staartmezen. Bijgaand een sfeerimpressie.

Stormschade valt mee

19 januari 2007

De schade van de storm op 18 januari valt zo te zien mee. In totaal constateerden buurtbewoners niet veel meer dan in toaal 6 omgewaaide bomen in het Flevopark. En dat is heel wat minder erg dan eerdere stormen zoals die bijvoorbeeld van 2002.Hannie van Blitterswijk maakte een aantal foto's. De eerste een geknapte boom tegenover 'de tuinhuisjes', de tweede een dreigende omvallende boom bij de woonboot op het Nieuwe Diep (of Beneden Diep). De derde foto is een mooie observatie van een 'paddostoel' !

Tjiftjaf

26 maart 2006

Zondagmiddag 26 maart ca. 17.00 uur hoorde ik de eerste zingende tjiftjaf dit jaar - in de bosjes van het zwembadterrein t/o de Joodse Begraafplaats.Hij zong maar kort, verplaatste zich en ging verderop opnieuw nog wat tjiftjaffen. In de bomen langs het zwembadterrein ook koperwieken + staartmezen, die even later alarmgeluiden produceerden en in paniek wegvlogen. En jawel hoor, een moment later zagen we ter plekke een sperwer prachtig zitten op een tak. Vrij klein, wat roodbruin op de borst dus een mannetje. Vloog even later sluiks tussen de takken weg op zoek naar prooi waarschijnlijk.(Weer: zacht, ca. 15 graden, winderig - bewolkt na zon - dit na een lange koudeperiode met veel nachtvorst).

Ooievaar

17 februari 2006

Christina Fillerup mailde dat zij 's ochtends vroeg bij haar rondje hardlopen op het grote veld naast de vijver - naast de gebruikelijke meeuwen en reigers - ook een ooievaar had gezien. Zij vroeg zich af of dat bijzonder was. Ik heb haar geantwoord dat dat inderdaad nogal bijzonder is - zelf heb ik in het Flevopark nog nooit ooievaars waargenomen. Vanuit andere parken zijn meer meldingen bekend; in Frankendael en het Vondelpark kwamen ooievaars in voorgaande jaren zelfs tot broeden (GvdS).

IJsvogels

17 augustus 2005

Raymond Lardinois woont sinds 2 jaar in het Flevopark en zag woensdag 17 augustus voor het eerst twee ijsvogels langzaam voorbijvliegen.

Koekoek

Begin mei 2005

Hannie van Blitterswijk hoorde dinsdagavond 3 mei om ca. 21.00 uur voor het
eerst de koekoek vanuit het Flevopark (noordkant, in buurt van zwembad).

Zwart wast zich met wit

3-6 maart 2005

Jikke Veltman zag op 3 maart op de 'eeuwig witte jachtvelden’ zes wintertalingen
op het Nieuwe Diep dobberen. De mannetjes baltsten uitbundig en floten erop los.
Wat een mooie omstrengeling van winter en voorjaar. Verder daar nog een opvliegende watersnip.
Op 6 maart een wandeling rond Nieuwe Diep – nog nooit eerder gezien (gehoord) in/bij Flevopark (bij Jeugdland): een fluitende smient > verder naast kuifeenden ook veel tafeleenden, en een enkele krakeend en dodaars. Grappig waren de zich wassende kraaien aan de oever van de kanaaldijk - nog grapppiger was het exemplaar dat het deed in de sneeuw!
Zie ook de diashow

Excursie IVN en Purmerenders

30 januari 2005

Zondag 30-01-2005 - Bewolkt, wat miezerig weer, ca. 7 graden. Op deze dag vond er een IVN-excursie plaats. Excursieleider Frans de Kruif meldt dat er 12 deelnemers waren. Aan bijzonderheden zagen zij: langsvliegende ijsvogel, vrouwtjes-tafeleend, dodaars, goudhaantje, vuurgoudhaantje, paar grote bonte spechten, paar boomklevers en veel boomkruipers.

Verder een mail van 2 Purmerenders: Carla en Carmen Jonkers. Zij schrijven: "Vandaag vanuit Purmerend een rondje Flevopark met mijn dochter gedaan. Langs en in het Nieuwe Diep rond de 50 kuifeenden een 50 tal meerkoeten en net zoveel waterhoentjes 1 zilvermeeuw een flink aantal kokmeeuwen een drietal futen en drie aalscholvers. In het park zelf: 4 halsbandparkieten, een aantal blauwe reigers al druk bezig met de nestbouw, de nodige kool- en pimpelmezen. 9 vinken waarvan 8 heren een 9 tal zwarte kraaien en de flink aantal merels. Een kort vogelverslag van een behoorlijke wandeling in het park, van 10.45 tot 12.15 uur.

Gezien/gehoord in 't Flevopark 2002-2004

Baltsende futen

21 november 2004

Zondagmiddag 21-11-2004 rondje Flevopark/Nieuwe Diep gelopen.Weer: koud (ca. 5 graden), maar zonnig.

 • Op het pad langs de Joodse Begraafplaats kwamen we deze fraaie zwammen tegen - waarschijnlijk gewone oesterzwam.
 • In het Flevopark (bosje in buurt van boomvalkenweitje - oostkant park) - zitten een aantal (ca. 6) halsbandparkieten in de bomen te kwetteren - begin dit jaar hadden ze daar broedholen - zouden we ze nu al weer bezig zijn met een bezettingsactie? Ik weet niet of ze er ook slapen.
 • Midden in het Nieuwe Diep waren 2 futen volop bezig met de balts (synchrone kopbewegingen, tegen over elkaar 'staand' , zijdelings wegzwemmen, weer toenadering etc.). Gezien de tijd van het jaar nogal uitzonderlijk!
 • Op de westelijke Mederwekanaaldijk t/o de Kop van het Jeugdlandbos werden we verrast door een bruingrijze, deels (voorzijde) gestreepte schicht en een paar noodpiepjes van een zangvogel onderzijde
  struik aan dijkkant. Rats, een snelle aanval vanaf het water en meteen wegvliegen met de prooi richting Jeugdlandbos - het ging zo snel dat we de vogel niet echt goed hebben kunnen zien, maar gezien grootte (klein en duifachtig) en tekening en jachtmethodiek moet het wel een sperwer (waarsch. man) zijn geweest.
 • Verder op de plas: krakeendenstelletjes, tafeleenden, veel kuifeenden en enkele dodaarsjes die volop doken. (naast natuurlijk meerkoeten, waterhoentjes en wilde eenden).
 • Op Zeeburgerdijk-Oost (ten noorden van het Nieuwe Diep) werden we verrast door het gepieper van een troep staartmezen.

 

Snavel vol hondepoep

21 oktober 2004

Zomaar wat waarnemingen op een winderige, vrij warme oktoberdag in de herfstvakantie. Langs het Nieuwe Diep groepen kuifeendjes en duikende wilde eenden. Op het dijkje bij zwembadsloot twee kraaien die allerlei lekkers uit een hondendrol aan het eten waren. Ik neem aan dat hun reukvermogen niet bijster ontwikkeld is. Verder een blauwe reiger bij de Kromme zwembadsloot. (zie foto's).

Vlinders en padden

Begin april 2004

Op donderdag 1 april - een mooie dag - zag Jikke Veltman al weer diverse vlinders vliegen. Aan de zuidkant van het park zag zij 1 citroenvlinder, 1 kleine vos, 1 ongedefinieerd witje + 2 ongedefinieerde bruine vlinders, die gezamenlijk in het Uilenbosje verdwenen, vermoedelijk kleine vos of gehakkelde aurelia. Aan de noordkant bij het haventje nog een 1 gehakkelde aurelia.

Verder schrijft zij: "Bij de dwarssloot over de Joodse Begraafplaats: waren gewone padden in een onoverzichtelijke kluit aan het paren, niet te tellen, maar zeker meer dan 10. Erg leuk om dat eens te zien. Op zondag 4 april ben ik nog even bij de sloot wezen kijken. Inmiddels hadden ook de bruine kikkers hun bruiloftfeestje gevierd. Omringd door de paddensnoeren lagen er nu grote klodders kikkerdril. Een bruine kikker had zich daaronder verstopt, stak de kop boven water en nam mij argwanend op om vervolgens schielijk onder eigen toekomstig kroost weg te duiken. "

Zie ook de nieuwe paddenpagina op Jikkes website!

Holenbroeders

Zondag 22 februari 2004

Koud, (net boven nul), winderig, maar zonnig weer. Een middagwandeling. In het Nieuwe Diep zagen we 2 dodaarzen naast natuurlijk veel meerkoeten en kuifeenden. Bij de voederplek in de bosjes aan de zuidkant (ringvaart) foerageerden kepen, kool-, pimpel- en staartmezen. Iets verderop in de 'boszone' zagen we een grote bonte specht uit een holletje kruipen, en even later hoorden we van diverse kanten roffels. In diezelfde boom met spechtenholen zat een stelletje halsbandparkieten mooi te wezen (foto). Hebben daar waarschijnlijk vast en zeker ook nestelplannen.

Op het AVN meldt Martijn Voorvelt dat hij die morgen de volgende vogels tegenkwam:
- 4 foeragerende grote lijsters op het grasveld
- 3 paren baltsende grote bonte spechten
- goud- en vuurgoudhaantjes
- 1 paar boomklevers
- 2 holenduiven
- Nog steeds een mooie gemengde groep bij de voederplaats bij de Ringvaart
(oostelijke punt), w.o. vinken, kepen en 2 groenlingen. Een kepenman leek
mij, gezien afwijkende vleugeltekening met o.a. veel citroengeel,
vinkenbloed in de aderen te hebben.

IVN Vogelexcursie

25 januari 2004

Zondagochtend, 25 januari 2004, prachtig voorjaarsweer. Fris, maar zonnig en weinig wind

Verslag: Hannie van Blitterwijk. Voor foto-verslag zie excursiepagina

Er zijn ruim twintig belangstellenden van diverse pluimage, waaronder vijf juvenielen. Rondleider Frans de Kruyf neemt ons eerst mee naar het Nieuwe Diep. Meerkoeten en kuifeenden; Frans laat de leeggegeten schelpen zien van de zwanenmossel en de driehoeksmossel, favoriet voedsel van deze vogels. Even later zien we twee dodaarsjes op- en onderduiken. Bij de kromme zwembadsloot waterhoentjes. Frans vertelt dat bij de waterhoentjes de vrouwtjes vechten om de mannetjes. In het park zien we roodborstjes, vinken, koolmezen, pimpelmezen en staartmezen. Een vuurgoudhaantje, boomkruipers, groenlingen. Boomkruipertjes lijken net muizen, zegt iemand, zoals ze met die grijze rug tegen de boom op klimmen. Op de Isaelitische begraafplaats zien we een fazant. De blauwe reigers zitten overal al op de nesten, mannetjes slepen takken aan, vrouwtjes vervolmaken het nest. De eekhoorn komt even kijken, hij is er dus nog steeds! We horen een grote bonte specht, we zien een grote bonte specht, we zien drie grote bonte spechten! Twee mannetjes zitten een wijfje achterna. Ze vliegen een paar keer schetterend over. We lopen het uilenbosje voorbij; de ransuilen zijn er wel, maar mogen niet te veel gestoord worden. Overigens kun je hier wel foto's bekijken. Bij de ingang aan de Valentijnkade zien we hoog in de lucht een buizerd, die door een zwarte kraai wordt achterna gezeten. De boomklever laat zich wel horen, maar niet zien. Natuurlijk talloze halsbandparkieten, een koppeltje zit prachtig in het licht, het mannetje met de halsband, het vrouwtje zonder. Leuke excursie, ruim 20 vogelsoorten gezien. Alle genoemde vogelsoorten kun je bekijken op de prachtige site van Jikke Veltman

Eekhoorn

11 januari 2004

Zondag 11 januari: winderig, zacht. Rond half 2 schoot er een ijsvogel door m'n blikveld bij het Gemaal Zeeburg (gebied Zeeburgerdijk-Oost ten noorden van Flevopark) - mooi zo'n felblauw accent op een tot dan toe verder loodgrijze zondag. Ook een vissende aalscholver in de maalkom van het Gemaal Zeeburg (zit er regelmatig). Even later klaarde het op en besloten we het Flevopark in te gaan. Zowaar zagen we in de bosjes niet ver van het boomvalkenweitje (zuidkant Flevopark) de bewuste eekhoorn! Waarschijnlijk kwam hij/zij af op een voederplek voor vogels. Verder zang van pimpel- en koolmees. Helaas geen appelvink.Een week eerder heb ik al blauwe reigers op het nest zien zitten.

Kepen, appelvink e.a.

Eind november 2003

Twee meldingen van het AVN (Amsterdams VogelNet).
Jikke Veltman zag donderdag 27 november op het paadje dichtbij de tennisbanen een gemengde groep (ongeveer 10 exemplaren) kepen en vinken. De kepen waren in de meerderheid. Afgelopen maandag liet de appelvink zich nog zien, in de omgeving van het boomvalkenweitje.
Op zaterdagmiddag 22 november schreef Frans de Kruijf het volgende:
“Vanmiddag in het Flevopark een sterk staaltje van onveiligheid en geluidsoverlast. Ineens begonnen een stuk of 15 allochtone oproerkraaiers in een felgroen jasje en met een rood halsbandje enorm te gillen en te krijsen. Ze belaagden een onschuldig slachtoffer in de bomen, in een donkerbruin bontjasje en met opvallende pluimstaart. Het slachtoffer moest rennen voor z'n leven en werd geen enkele rust gegund.”
De goede verstaander weet welk zoogdier en welke vogels hij bedoelde!
Verder zag hij: een grote bonte specht, een boomklever, een vuurgoudhaantje tussen 2 goudhaantjes en 3 ransuilen (bij de uilenbosjes, waarvan 2 uiterst opzichtig in een kale berkenboom). En heel bijzonder voor dit seizoen: een zwartkop (man).

Eekhoorn!

21 november 2003

Woensdag 19 november tussen 16.00 en 16.30 uur zag Jikke Veltman (melding op het Amsterdams VogelNet) een appelvink en een een eekhoorn(!), aan weerszijden van het pad lopend van de ingang bij Jeugdland parallel aan de Valentijnkade. Beide zaten in in een top van een boom van es/spaanse aak of esdoorn
zaadjes te eten. Verder heeft Jikke de afgelopen weken de eerste sijsjes en één kramsvogel in het park gezien. De eekhoorn is door enkele anderen al eerder waargenomen. In Amsterdam komt hij alleen voor in het Amsterdamse Bos en het Amstelpark. Hoe komt het hier dan terecht? Op eigen kracht of heeft iemand de eekhoorn een handje geholpen?

Voor Jikkes relaas zie haar site Vogels in het Flevopark waar behalve beelden van vogels ook waarnemingen van andere fauna staan.

 

Volop herfst

2 november 2003

 

Prachtige herfstkleuren van beuken, esdoorns, larixen, Amerikaanse eik etc. We kwamen op het ' 't wilde paadje een groepje staartmezen tegen. Verder niet veel vogelactiviteit.

 

Vlinders en libellen

Juli -augustus 2003

Sinds enige tijd publiceert Jikke Veltman op haar site Vogels in het Flevopark behalve beelden van vogels ook waarnemingen van andere fauna zoals met name insecten als vlinders en libellen. Leuk om eens te bekijken! Er vliegen best veel vlinders rond in deze warme zomer! Voor vlinders op Zeeburgerdijk-Oost klik hier.

 

Voorjaar in Flevopark 2

2 mei 2003

ca. 21.15 uur 23 april hoorde Hannie van Blitterwijk bij het boomvalkenveldje in het Flevopark de koekoek. Dat is vroeg! Meestal horen we hem hier niet voor Koninginnedag.
Frans de Kruif meldde op AVN zijn ervaringen van de ochtend van 28 april: 'Vanohtend weer eens heerlijk in het Flevopark gestruind. Eén groot voorjaarsfeest, met o.a. baltsende futen en eksters. Volop zwartkoppen en een tuinfluiter. In het uilenbosje zat een holenduif (broedgeval?). Een koekoek werd achterna gezeten door een kraai. Boven het Nieuwe diep fourageerden boerenzwaluwen en een visdief. Boven het park vlogen een aantal gierzwaluwen. Een aantal scholeksters zochten voedsel op de speelweide. Op de begraafplaats paradeerden diverse herenfazanten rond. Bij het plasje achter de Anna's hoeve zaten veel krakeenden en een oeverloper; grasmussen en een rietzanger zongen. De grutto's die er vanouds zitten, waren niet te bekennen, wel een kieviet en een aantal scholeksters. '

Voorjaar in Flevopark

28 maart 2003

Zaterdag 22 maart 2003 (mooi, rel. warm, zonnig) - volop zingende tjiftjaffen Flevopark en Zeeburgerdijk-Oost - ik had ze nog niet eerder gehoord.
Op vrijdag 28 maart (nog steeds mooi, rel. warm en zonnig weer) weer eens gekeken in het centrale gedeelte van het Flevopark - blauwe reigers in nest aan de oostkant (richting Nieuwe Diep dus) hebben duidelijk (kekkerende) jongen - ik zag dat er nu ook een nest is rechts van het eerste bruggetje (vanaf het pannekoekenhuis gezien) - dat is volgens mij een nieuwe plek. Tegenover het uilenbosje waren de boomklevers erg actief met nestmateriaal in de weer.

Voorjaar in Flevopark

14 maart 2003

Fris noord-oostelijk windje, zonnig hogedrukweer 9 graden. Nog geen tjiftjaf gehoord - heeft iemand anders ze al in het Flevopark gehoord of gezien? Het beeld is nog een beetje winters: groepen kuifeenden op het Nieuwe Diep, en groepjes naar mosseltjes vissende meerkoeten. Wel een voorjaarsteken is de futenbalts - fraai te zien in de noordhoek van het Nieuwe Diep bij het 'oude riet'. Ik zag een stel laag aan komen zwemmen met waterplanten in de bek, vogels 'botsen' tegen elkaar op en richten zich omhoop - daarna kopschudden. In het 'grote bos' (ten noorden van het ransuilbosje) zijn zo'n 8 nesten van blauwe reigers. Ik heb de indruk dat de kolonie zich uitbreidt. Van Jip Louwe Kooijmans een bijzondere melding - hij heeft verse uitwerselen van de vos gezien in het Flevopark en ook een geplukte vogel.
Jip heeft verder recent zijn onderzoek naar de inhoud van ransuilbraakballen aan het Amsterdams VogelNet (AVN) gemeld. Hij schrijft het volgende:
"Een grote bonte specht uit het Flevopark heeft zijn Waterloo gevonden in het spijsverteringskanaal van een ransuil. Gisteravond vonden Jan Hendrik van Oers en ik de boven- en ondersnavel van een grote bonte specht in een braakbal uit het Flevopark. Een dag eerder had ik, in een bal uit dezelfde partij, al een poot van een grote bonte specht gevonden."
Een overzicht van de verzamelde ransuilprooien in het Flevopark sinds 1 juli 2002:
 juli/december 2002:  januari/februari 2003
 • veldmuis: 74
 • rosse woelmuis: 1
 • woelrat: 1
 • bosmuis: 20
 • huismuis: 1
 • dwergmuis: 2
 • bruine rat: 1
 • huisspitsmuis: 1
 • vogels: 8 [w.o. sijs, vink en pimpelmees]
 • veldmuis: 81
 • woelrat: 1
 • bosmuis: 17
 • bosspitsmuis: 2
 • vogels: 10 [w.o. grote bonte specht en goudhaantje] 

Uit de gevonden prooiresten kun je overigens niet direct afleiden dat deze soorten allemaal in het Flevopark leven. Het voedselgebied van een ransuil strekt zich verder uit dan het Flevopark.

Winter in Flevopark

8 december 2002

Het Flevopark krijgt weer een winters aanzien. Een aantal meldingen via AVN op een rijtje:

Zaterdag 30 november: Frans de Kruif. In een druilerig Flevopark: 6 watersnippen - vlogen een paar rondjes boven het Nieuwe Diep, om daarna in zuidwestelijke richting te verdwijnen. Bij het zwembad zat een troep sijzen. Verder 2 grote bonte spechten en een boomklever. Volgens voorbijgangers zaten er ook vuurgoudhaantjes, maar ik kon ze zo gauw niet vinden.

Zondag 1 december: Jip Louwe Kooimans. Het Flevopark begint weer 'winterleuk' te worden. Vandaag een groepje sijzen bij de vissershuisjes en ten minste vier ransuilen in het uilenbosje. Ze zaten erg hoog, maar eentje zat wat lager en was zelfs geheel zichtbaar vanaf het pad. Schuin tegenover het bosje, bij het bruggetje naar het pannekoekenhuis, zat een vuurgoudhaantje. Door een laag overvliegende helikopter vlogen vijf watersnippen op van de begraafplaats. Langs de Zeeburgerdijk zaten tien putters. En natuurlijk de nodige goudhaantjes, staartmezen, boomklever ...

Zaterdag 7 december: Jikke Veltman. Vanmiddag op het Nieuwe Diep naast de gebruikelijke winterwatervogels (tafeleenden, kuifeenden, krakeenden, dodaarsen) ook 2 smienten: 1 dame en 1 heer in een groepje krakeenden. Verder 3 brilduikers: 2 dames en 1 heer. In het Uilenbosje in het Flevopark zat een groep van minimaal 7 holenduiven.Flevopark over de afgelopen maanden: de eerste koperwieken zag ik eind oktober, het eerste sijsje in een groepje putters op 5 november.

Zondag 8 december 2002: Goos van der Sijde. Een mooi vriesmiddagje in Flevopark - in de verschillende struwelen koperwieken, buitelende staartmezen, en een actieve, roepende boomklever in bos tegenover uilenbosje (daar geen ransuil kunnen ontdekken). Verder natuurlijk allerlei lijsters, mezen, roodborstjes, vlaamse gaai, en een heggemus scharrelend op de grond tussen de afgevallen bladeren. En een heel mooie sociëteit blauwe reigers op de Joodse Begraafplaats, vlakbij wilde paadje (in de luwte lekker uit de koude wind).

Compilatie waarnemingen AVN

half maart - mei 2002

23 mei – Jikke Veltman: De artikel 461 WVS boomklevers zijn inmiddels uitgevlogen. Het gezin bevond zich vanmiddag aan de rand van het Uilenbosje, bij het houtsnipperspaadje. Ik telde in ieder geval drie jongen In de struiken bij het Nieuwe Diep/zwembad wemelde het van de jonge staartmezen: ik schat wel zo'n twintig, in wisselende formaties van kluitjes via satéstokjes tot hier en daar wat los goed.

20 mei - Jikke Veltman: Eerder had ik al eens het idee dat de zeer luidruchtig aanwezige koekoek  soms een echo had. Vanmiddag hoorde ik dan echt twee koekoeken zingen. Voor het volledige verhaal (met foto’s!) zie de site van Jikke Veltman en klik op koekoek. Op de begraafplaats (zuid) heb ik de afgelopen tijd, naast de al eerder vermeldde sprinkhaanrietzangers, ook twee bosrietzangers gehoord. Verder gaat het goed met de boomklevers in het spechtenhol. Ze vliegen af en aan om de jongen te voeren. Ik heb er gisteren twee jongen in de opening gezien. Een plaatje met ouder voor het nest staat op mijn website. De vogel heeft een nogal gehavend verenpak, ik vermoed dat dit door de scherpe metselranden van het nest komt. In het uilenbos zit een nest van de grote bonte specht, waarvan je de jongen nu al vanaf het pad kunt horen tetteren.

13 mei – Jikke Veltman: Toen ik vanavond rond half acht het Flevopark via de hoofdingang verliet, rende er net buiten het hek een hermelijn over het pad en dook in de beschutting van de Joodse Begraafplaats. Ik zie zelden marterachtigen, maar volgens mijn Zoogdierengids van Europa hebben alleen hermelijnen een zwarte  staartpunt en dat had dit exemplaar, verder een lichtbruine rug en grootte ongeveer van een eekhoorn. De boomvalk landde omstreeks zeven uur in de top van de plukboom. Even later verdween ook  weer een sperwer in de groenstrook bij de Kramatweg, zodat ik nu toch begin te vermoeden dat ze daar ergens een nest hebben. Een winterkoning heeft zijn nest in een holte in een boom, zo'n 2-3 meter boven de grond, bij het boomvalkenweitje. Hij kroop als een boomkruiper langs de stam omhoog naar het hol, maar het staartje wilde niet meewerken en stak parmantig de verkeerde kant op.

12 mei - Goos van der Sijde: vanmiddag (rustig weer, zon kwam aarzelend door)  wandeling Flevopark / Nieuwe Diep. In rietkraag noordelijke hoek kleine karekiet, verder boerenzwaluwen laag boven water. Een koekoek vloeg al koekoekend van noord naar zuid (richting Valentijnkade) over het Nieuwe Diep. De koekoek hoor ik trouwens ook dagelijks vanaf de Zeebugerdijk-Oost (noordkant Flevopark). Bij de begraafplaats hoorden we sprinkhaanrietzang -  we stonden aan de 'bosrand' tussen 't fluitekruid en keken uit over het zuidelijke deel, het geluid kwam uit de richting van de hoofdingang en iets links daarvan - het moeten er dus 2 zijn geweest.

9 mei - Jikke Veltman: Koekoek luidruchtig aanwezig, liet zich bekijken in nog kale populier aan rand  Joodse Begraafplaats-zuid. bij het boomvalkenweitje vloog een ijsvogel over begraafplaats van park naar Kramatweg. Zou hier ergens in de buurt dan toch stiekem een paartje aan het broeden zijn? Nachtegaal niet gehoord. Uit de school geklapt: Iman zou maandag 2 grauwe vliegenvangers in het Flevopark gezien hebben dicht bij uitgang Valentijnkade/tennispark, zo vernam ik van Ruud Terlaare, die ze dinsdagochtend ook nog kort gezien had, 1 met een nogal opvallende witte vleugelvlek. De boomvalk kwam rond 20.30 uur als een schim vanaf de Valentijnkade de populierengroep binnenzeilen en ging hoog in de plukboom van vorig jaar zitten en is daar gebleven zolang ik er was. Eerder nog een sperwer boven de begraafplaats die hardnekkig op de kop gezeten werd door vijf halsbandparkieten, om hieraan te ontkomen liet hij zich als een steen tussen de bomen bij de Kramatweg vallen.

9 mei - Rob Baars: Vanavond in het Flevopark een luid kekkerende boomvalk bij het boomvalkweitje. De vogel kwam uit de bomen in het park ten zuiden van het weitje, en vloog na een paar rondjes op een meter of 10 boven m'n hoofd daar ook  weer naar terug. Geen nachtegaal gehoord. Wel minstens 10 zingende zanglijsters, een koekoek en een sprinkhaanzanger langs het Nieuwe Diep.

8 mei - Een waarnemer: Een rondje door het Flevopark en over de dijk langs het Nieuwe Diep leverde het volgende op: koekoek, grote bonte specht bij Kromme Zwembadsloot, tuinfluiter idem. Tientallen gierzwaluwen en boerenzwaluwen zeer laag boven het Nieuwe Diep (het weer was duidelijk niet al te best). Verder: 2 grasmussen op de dijk langs het ND / 1 sprinkhaanzanger idem / 1 krakeend in het ND / kuifeenden / veel zingende zanglijsters / 1 nachtegaal op het boomvalkveldje / geen roofvogels / en verder: fitis, tjiftjaf, vlaamse gaai, zwartkop, halsbandparkieten, heggemussen, winterkoninkjes en een jongeman die op zoek was naar een bonte vliegenvanger.

5 mei - Marc van der Valk: gisteren was ik even in het verlaten Flevopark. Een paar krakeenden in de Kromme Zwembadsloot, vlakbij het Nieuwe Diep. Geen boomvalk, wel een overvliegende buizerd. In de Ringvaart langs de Valentijnkade tenslotte een mannetje tafeleend, dat langdurig opzwom met een vrouwtje wilde eend met twee (ongelijke) pullen.

3 mei – Jikke Veltman: Terwijl ik vanmiddag omstreeks 13.30 uur de vliegkunst van twee visdiefjes boven het Nieuwe Diep stond te bewonderen, vloog er een ijsvogel over het water vanuit de hoek bij tennisbanen richting vissershuisjes, waar ik hem uit het oog verloor. Eerder vloog een sperwer (vermoedelijk vrouw) boven Javaplantsoen richting Indische buurt. In het riet bij de grote vijver zong een kleine karekiet.

 2 mei – David Tempelman: zojuist 8:45 uur hoorde ik een nachtegaal in het Flevopark en dat in de stromende regen. De welluidende zang was te horen vanaf de Ringdijk Watergraafsmeer, in de zuidwesthoek van het park - hier fiets ik nu reeds jaren langs en het was voor mij de eerste nachtegaal alhier. Jikke Veltman: tussen de middag was ik zo gelukkig nog van een weliswaar kort, maar krachtig nachtegalenconcert te kunnen genieten.

1 mei – Jikke Veltman: vanmiddag mijn eerste zingende tuinfluiter. Verder dacht ik heel kort en zacht de koekoek te horen. Drie krakeenden zorgden nog voor een leuk schouwspel. Een paartje werd naar de zin van de man iets te dicht benaderd door een vrijgezellenman: dat leverde veel gekwek, gefluit en aanvalsbewegingen op. Het paartje boomklevers in het spechtenhol lijkt vooralsnog ongestoord zijn gang te kunnen gaan.

30 april – Rob Baars: vanmorgen om 11.00 uur vloog met gezwinde spoed een boomvalk over het Kees Brijdeplantsoen en Borneo, linea recta richting Flevopark. Hopelijk is dit het eerste bericht van een nieuw boomvalk-feuilleton met het Flevopark in de hoofdrol?

26 april - Frans de Kruif :  Vanmiddag, ondanks het druilerige weer, zag ik mijn eerste gierzwaluw boven het Flevopark. Nog een nagekomen bericht:  David Tempelman: Dinsdagmorgen 23 april 2002 om 11:55 vloog er een groepje giertjes (ca. 5) gierend over het WCW (even ten zuiden van het Flevopark te Amsterdam-Oost).

 20 april – Jikke Veltman: Het paartje boomklevers van het uilenbosje nestelt in een oud spechtenhol in een boom langs het pad achter de visserhuisjes, op ongeveer heuphoogte. Het is het beroemde "Artikel 461 WvS " spechtennest uit 1996! Op deze website van Goos van der Sijde (www.flevopark.nl) kun je er in het waarnemingenarchief uit de jaren 95-97 meer over lezen. De boomklevers hebben de ingang al mooi verkleind met klei. Maar een waagstukje blijft het, zo vlak langs het pad. En of een hek er omheen zetten nu helpt....? Vanmiddag viste een visdiefje temidden van de vele meeuwen in het Nieuwe Diep. Op het ‘eilandje’ bij de sluizen in het Amsterdam-Rijnkanaal een paartje witte kwikstaarten, langdurig aanwezig. In een es daar bij het kanaal trof ik tot mijn verbazing nog een vrouwtje keep. Toen ik het park verliet zat de spechtenvrouw zich te wassen voor haar hol. Roeken: Op17 maart had ik gemeld dat er een paartje roeken begonnen was met een nest. Hoewel er niet meer roeken volgden heb ik ze daarna wel op het nest gezien, vaak zag ik de staart uit het nest steken. Een keer zag ik een roek wat verder op zitten, terwijl ik stond te kijken kwam er een derde roek met voedsel aangevlogen en landde bij de roek op het nest. De laatste twee weken lijkt het nest echter onbewoond, vermoedelijk is deze broedpoging opgegeven - eieren door de kraaien of eksters weggegrist?

18 april - Jikke Veltman: midden op het Nieuwe Diep 5 slobeenden: 2 paartjes en een man alleen. Boven het water vijf boerenzwaluwen. Een paartje bonte spechten nestelt in een dode wilg op de begraafplaats (zuidelijk deel) langs de slootkant, dicht bij de t-splitsing van slootjes bij de hoofdingang. De boom staat vlak achter de ‘boogboom’ over het water.

 17 maart - Jikke Veltman: Gisteren heeft een paartje roeken de eerste aanzet tot nestbouw gegeven op de Kramatweg. Vorig jaar was op 15 maart de kolonievorming al in volle gang.


Tjiftjaf terug

11 maart 2002

Op 11 maart hoorde Jikke Veltman voor het eerst weer de tjiftjaf, hoewel op fluistersterkte. Dat is dus exact op dezelfde datum als vorig jaar! Een dag later hoorde Ruud Altenburg 3 exemplaren zingen. Verder meldt Ruud dat een paartje boomklever een uilenkast in het zogenaamde Uilenbosje aan het inspecteren was. Lekker ruime behuizing, maar ze zullen er nog een flinke kluif aan hebben om dat gat dicht te pleisteren! Bovenin de dennen aldaar verrassend genoeg ook een zwarte mees. Verder een echt lentegevoel met zingende goudhaantjes, groenlingen, zanglijsters, roodborstjes, boomkruipers etc. Een groepje koperwieken vertegenwoordigde het laatste restje winter. De groene specht op het zwembadterrein - die de hele winter door is waargenomen - is afgelopen week niet meer gezien. Jikke Veltman meldt nog een matkopmees en bij de kromme zwembadsloot een vuurgoudhaan.

 

Veel te zien!

Eind januari 2002

De laatste week van januari (zeer zacht weer > 10-15 graden) leverde veel observaties op in het Flevopark De meldingen heb ik allemaal van het AVN (Amsterdams VogelNet) geplukt. Bijzonder waren de observaties van een goudvink, appelvinken (vinken met een heel grote,dikke snavel) en barmsijsjes bij de ingang Valentijnkade. Vliegend over de Joodse begraafplaats: waterral en watersnip. Verderop in het park goudhaantjes, staartmezen, boomklevers, groenlingen, vinken, mezen en grote bonte spechten. Rond de speelweide van het zwembad bevindt zich vaak een groep lijsters, met merels, zanglijsters, kramsvogels en koperwieken. Puttertjes werden gezien in de elzen bij de Schellingwouderbrug en dodaarzen zitten nog steeds in het Nieuwe Diep. Veel activiteit bij de blauwe reigers bespeurd. In het 'grote' bos' (Nieuwe Diep zijde) volop gekrakeel rond 3 nesten - in het Uilenbos en de 'dennen'boom daartegenover al redelijk vast bezette nesten zo lijkt het. Er werd volop met takken gevlogen en aan nesten gebouwd.

Gezien/gehoord in 't Flevopark 2000-2001

Wintergasten

Half november 2001

Diverse waarnemers melden heel wat activiteit. In het Nieuwe Diep zijn wintergasten te zien zoals groepjes dodaarzen, tafeleenden en veel kuifeenden. Ik zag verder een zwarte kraai die een grote eendemossel op het asfalt liet vallen (waarschijnlijk gejat van een duikeend?) om de schaal te breken en de inhoud ervan op te kunnen peuzelen. Jip LK meldde een wijfje toppereend in gezelschap van een kuifeendman met twee vrouwtjes. In de bomen om de maalkom in het Flevopark zat een grote bonte specht en een grote groep staartmezen. De mezen alarmeerden luid toen er een sperwer over vloog.Maar mooier nog, er vloog ook een ijsvogel op van de oever. In het park zelf ook de typische Flevoparksoorten, zoals: ransuil, boomklever, goudhaan en veel vinken.

IJsvogel

Vrijdag 28 september 2001

Mooi nazomerweer: om ca. half 4 zag Hannie van Blitterswijk een ijsvogel vliegen langs de oever van de maalkom (gemaal Zeeburg - Lozingskanaal). Hij zat ook even op een tak langs de kant. Jikke Veltman meldde al eerder deze week ijsvogels rond het Flevopark-zwembad.

Boomvalk

Maandag 20 augustus 2001

19.15 uur, mooi weer. Ik hoor een alarmerende zangvogel (merel denk ik), tegelijkertijd zie ik jagende boomvalk tussen geboomte op de Zeeburgerdijk-Oost (noordkant Flevopark) Zag in een flits ook wat rood. Zal dus wel volwassen vogel zijn. Was snel weer weg - Misschien joeg hij wel op de grote libellen die hier rondvliegen maar dat heb ik verder niet kunnen zien. Jikke Veltman ontdekte deze zomer dat boomvalken aan de zuidkant van het park (bij Valentijnkade) een van de verlaten roekennesten hadden gekraakt om er te broeden. Het eerste jong is uitgevlogen op 6 augustus, meldde zij. Er zijn drie jongen uitgevlogen. Op Jikkes site Vogels in het Flevopark zijn een paar beelden van de boomvalken te zien. De beelden zijn opgenomen op 12 augustus 2001. De boomvalk die ik zag vliegen kan dus heel goed een van die vogels zijn.

Koekoek

Donderdag 3 mei 2001

Van het Amsterdams Vogelnet (o.a. Jikke Veltman). Op 3 mei een roepende Koekoek in het Flevopark, eindelijk weer na enkele jaren afwezigheid! En nu maar hopen dat ie blijft. Sperwers laten zich ook regelmatig zien. Misschien hebben ze al ergens een nest.

Blauwe reigers hebben jongen

Dinsdag 20 maart 2001

'De eerste reigerjongen zijn er, zie het "corpus delictum", ik vond er drie!' aldus Jikke Veltman. restant ei blauwe reiger - Foto: Jikke Veltman 'Uit twee nesten, bijna onzichtbaar boven in dennenbomen, kwam een nog wat zwak geratel en gekrijs. Met de roekenkolonie schiet het niet echt op: alleen het paartje aan de Valentijnkade houdt dapper stand. Bovendien is van vrijdag op zaterdag een heel nest verdwenen. Ik zag verderop in het struweel nog wel een ander roekennest met activiteit. Het Parool besteedde diezelfde dinsdag met een mooie grote foto aandacht aan de roeken. De kop was wat minder fraai: Herriemaker Roek is terug. En dat terwijl al die Flevoparkkraaien heel wat meer lawaai maken. Om alle vooroordelen kwijt te raken zie de site van Michel Kleman. Op Jikkes site Vogels in het Flevopark kun je nestelpogingen van de roeken in 2000 zien

Roeken terug!

Donderdag 15 maart 2001

Jikke Veltman meldde opzienbarend nieuws. In de groenstrook van de Kramatweg langs de Joodse Begraafplaats zijn zo 5 roekenpaartjes bezig met het vestigen van een kolonie. Plaats, ongeveer ter hoogte van de kruising Kramatweg - Valentijnkade. Er waren enige schermutselingen met kraaien, maar dat liep goed af... voor de roeken. Prachtig om zo'n kolonie in opbouw te zien! - zo besluit Jikke. Als de kolonie succesvol is, is er voor het eerst in ruim 60 jaar weer een roekenkolonie aanwezig in Amsterdam-(oud)Oost. De poging vorig jaar in april bij de kruising Kramatweg - Insulindeweg, was daar wellicht een voorbode van.

Tjiftjaf

Zondag 11 maart 2001

Zondag 11 maart omstreeks 11.00 uur hoor ik mijn eerste tjiftjaf dit jaar - hij zat in een struik op het zuidelijk deel van de Israelitische Begraafplaats. Het was warm, zo'n 13,5 graad, en bewolkt. Wel vochtig, geen regen. Jikke Veltman zag 5 cirkelende buizerden boven het park die regelmatig in de wolken verdwenen. Voorjaarstrek? Later op de dag hoorde zij ook de tjiftjaf.

Sperwers

Vrijdag 2 maart 2001

Jikke Veltman meldt het volgende: De boom, waarin vorig jaar een sperwernest zat (zie Vogels in het Flevopark, klik op sperwer), blijkt te zijn ontworteld en is met de kroon in de sloot gevallen. Er hing wel een sperwerman rond. Verder zag ik deze week ook nog een sperwer in de lucht, fanatiek achterna gezeten door eerst 1, later 2 kraaien. In het spelletje "ik boven jou" bereikten ze grote hoogten. Het zou leuk zijn als de sperwers hier weer gaan broeden. Op dit moment zit het park helemaal vol met koperwieken, je kunt ze op alle grasvelden in groepjes tegenkomen, verder zingen de groenlingen volop. Nog geen tjiftjaf gehoord.

Blauwe reigers

Zaterdag 10 februari 2001

Rond 11.00 uur (zonnig, weinig wind, 4 graden na nachtvorstje) zag ik zeer veel activiteit van blauwe reigers in het 'dennenbos' (grotere bos) Flevopark. Het lijkt erop dat ze bezig zijn het aantal nesten uit te breiden - dus niet in het zgn. uilenbosje(roestplaats ransuilen), maar juist aan de andere kant, oostkant, richting Nieuwe Diep. Daar zat vorig jaar 1 nest in een larix. Nu circa 5-6 reigers actief in de toppen. Veel roepen, dreigbewegingen naar elkaar - territoriumgedrag dus -liefkozingen tussen een stelletje op het oude nest, en in dennenbomen waarschijnlijk pogingen om nieuwe nesten te maken.

Vogels en egeltje

Januari 2001

Op dinsdag 30 januari zag Frans de Kruif 3 ransuilen in de top van de boom van het zgn. uilenbosje. Verder een aantal sijsjes, een jonge sperwer en op het Nieuwe Diep nog steeds tenminste 3 dodaarzen. Wat blijft de Amsterdamse natuur toch verrassend, zo besluit Frans zijn e-mail.

Jjong egeltje / Foto: Egelopvang Amstelveenikke Veltman had een wel heel bijzondere ervaring: "Op woensdag 3 januari kruiste een rondlopend egeltje mijn pad in het Flevopark - zuidelijk deel, in buurt van de uilenbosjes. Het beestje liet zich gemakkelijk vangen en rolde zich ook niet helemaal op. Onderweg naar huis werd er al aan mijn jas gesabbeld - hoog knuffelgehalte, die beestjes! Ik heb de verleiding weerstaan om zelf met het beestje aan de slag te gaan en haar (het bleek om een eerstejaars vrouwtje te gaan) naar het egelopvangcentrum in Amstelveen gebracht. Els Poel van Egelopvang Amstelveen heeft haar eerst globaal bekeken voor ze in een hok gezet werd. Het beestje had twee teken, die bleek grijzig waren, wat op bloedarmoede zou kunnen duiden. Verder sterk vermagerd, je kon de ribbetjes voelen of, zoals Els zei, de egel leek op een peertje ipv een appeltje. Standaard krijgen de egels daar ook een aantal injecties tegen allerlei parasieten. Het zag er allemaal goed verzorgd uit. Toen ik wegging was het egeltje al aan het eten. Eind januari kreeg ik bericht dat "mijn" egeltje inmiddels voldoende bijgevoederd was om in een binnentuin geplaatst te worden en daar te overwinteren. In het voorjaar worden de egels dan weer in de vrije natuur uitgezet."Op de website van Egelopvang Amstelveen meer informatie over wat te doen met zieke of verzwakte egels (de egelopvang zelf is bedoeld voor de regio Amstelveen

Grote zaagbek

26 december 2000

Jikke Veltman zag Tweede Kerstdag 's middags een mannetje en vrouwtje grote zaagbek in de ringvaart (Valentijnkade) bij het Flevopark (Al enige dagen koud weer, 's nachts enkele graden onder nul , overdag rond vriespunt)

Brilduiker en IJsvogel

11, 14, 17, 19 december 2000

Jikke Veltman zag o.a. op donderdag 14 december vanaf de Merwedekanaaldijk verschillende dodaarzen in het Nieuwe Diep (ook wel Beneden Diep genoemd); de man brilduiker (eerder gezien op 11 december) had nu gezelschap gekregen van een vrouw (melding op het AVN = Amsterdams VogelNet). Frans de Kruif zag op zondagochtend 17 december (zonnig, weinig wind, 5 graden) in het Nieuwe Diep o.a. grote troepen kuifeenden, krakeenden, een paartje tafeleend en brilduiker (man). In het Flevopark volop activiteit van winterkoninkjes, mezen, boomkruipers, merels en een troepen goudhaantjes. Hij schrijft verder: 'Maar als klap op de vuurpijl schiet er over de sloot achter het zwembad tot 2 keer toe een ijsvogel langs me heen.'Op dinsdag 19 december: Veel koperwieken op het zwembadterrein en 2 man en 1 vrouw brilduiker in het Nieuwe Diep - en wederom de ijsvogel, nu vliegend over Joodse Begraafplaats.

Ransuil terug

5, 7, 9 december 2000

Bezoek aan het 'uilenbosje': verse uilenballen, dat wijst ergens op! Na wat getuur ontdekte ik hem hoog in de boom: een ransuil. In de zomermaanden zijn ze meestal weg (te druk?, last van de blauwe reigers?). Verder: in het uilenbosje is een stel kauwen al een tijdje actief bezig in een grote nestkast. Ook een groepje goudhaantjes piepend en foeragerend in de struiken. Hannie van Blitterswijk zag op 7 december een troepje putters bij de zwembadsloot. En pimpelmezen laten overal al voorzichtig hun 'belletje'horen. (Boven de 10 graden Celcius - warm voor de tijd van het jaar.)

Vogels en paddestoelen

13 november 2000

 Van Marianne van der Heijden kreeg ik de volgende e-mail: "Mijn complimenten voor uw website met name de gegevens over het Flevopark. Afgelopen maandag 13 november hebben wij een excursie gehouden naar het Flevopark en daarbij waren uw gegevens zeer bruikbaar. Wij, dat is een veldwerkgroepje van een aantal natuurliefhebbers. Wij maken lijstjes met de waarnemingen die we tijdens die excursies doen." oesterzwam
Vogels
 • halsbandparkieten
 • eksters
 • zwarte kraai
 • Vlaamse gaai
 • roodborst
 • winterkoning
 • staartmees
 • goudhaantje
 • groenling
 • boomkruiper
 • etc.


Paddestoelen
 • oesterzwam op zwarte berk
 • geelbruine plaatjeshoutzwam op gelakt houten sporttoestel
 • berkezwam
 • ziekenhuisboomkorstzwam
 • nevelzwam
 • bundelmycena
 • zwavelkopje
 • judasoor
 • etc.

Staartmezen

20 oktober 2000

In de boszones van het Flevopark - met name langs de Valentijnkade - tiereliert het volop van de piepende pimpelmezen, koolmezen en vooral staartmezen. Laatstgenoemde mezen fluiten er vrolijk op los - als ze vliegen zijn het - met hun lange staarten en bolvormige lichaampjes - net kleine helikopters.

'In de nesten'

15 mei 2000

Maandag 15 mei zeer warm - 29,5 C - voor en na een avondpicknik in het Flevopark ben ik weer eens langs de blauwe reigernesten gelopen (erg gezellig in 't park trouwens, een ware multiculturele happening - de hele Indische Buurt zat er uit te puffen) Het ene zeer zichtbare nest op de larix lijkt verlaten (dat nest staat gefotografeerd op mijn website) - waarschijnlijk geen succes dus. De andere drie lijken wel succesvol (zeurende jongen te horen). Op de terugweg nog even langs de Joodse Begraafplaats, waar het roekenpaartje al enige tijd niet meer op het nest is gezien - weggepest door de plaatselijke eksters volgens Martin Melchers.

Nieuwe Diep leeggevist?

1 mei 2000

Maandagmorgen 1 mei (grijs, koel weer) rond 11.00 uur bevond zich een gigantische zwerm aalscholvers boven, op en in 't Nieuwe Diep (Flevoparkzijde). Moeten er zeker enkele honderden zijn geweest. Sociaal vissend dus. Al eens eerder gezien in 't IJmeer, en natuurlijk in het IJsselmeer vanaf de Oostvaardersdijk, maar nooit (en zeker niet zo massaal) in het Nieuwe Diep bij 't Flevopark. Toen ik aan kwam lopen waren de scholvers bezig aan de kant van de Merwedekanaaldijk. Ze trokken op richting noorden en leken de vis in de smalle trechter van het noordelijk deel van het Nieuwe Diep te willen drijven bij de Schellingwouder (eigenlijk Amsterdamse) Brug - daarbij cirkels en/of spiralen vormend. Daarna een hele grote rij oprukkend richting rietzoom langs de kanaaldijk (vis klem tegen rietzone kanaaldijk?) Daarna terug naar het zuiden in spiralen uiteenwaaierend - halverweg de plas hielden ze het voor gezien (ca. 11.25 uur) en vlogen (tegen wind in dus) noordelijk op - in een grote zwarte uitwaaierende wolk ging het daarna verder oostelijk richting IJ-meer (IJ-burg). Een fantastisch gezicht.

Kleine karekiet en sprinkhaanzanger

24 april / 28 april 2000

Ruud Vlek meldde via het Amsterdams Vogelnet op 2e Paasdag de zang van een sprinkhaanzanger op de Joodse Begraafplaats. Op 28 april hoorde ik de kleine karekiet in het rietkraag (noordpunt) van de zwembadsloot. En ik zag drie kirrende visdieven boven het Nieuwe Diep buitelen (Beide dagen fraai, zonnig weer). Verder: er zijn zeker vier nesten van blauwe reigers in het 'dennenbos', waarvan twee al enige tijd met zeurende jongen.

Roekenstel

Vrijdag 14 april 2000

Voor het eerst broeden er roeken in het Flevopark! Het nest bevindt zich in een boom vlak naast het voetpad dat vanaf de Kramatweg naar beneden loopt het Flevopark in.

Fitis terug

Vrijdag 7 april 2000

Om 11.00 uur (7 april 2000, mooi zonnig weer, fris ca.10 graden) zag en hoorde ik mijn eerste fitis in het Flevopark. Lokatie: de zwembadsloot, niet ver van 't Nieuwe Diep.

Broedende blauwe reigers

Zaterdagmorgen 18 maart 2000 zag ik rond een uur of 11 een blauwe reiger met tak in de bek rondvliegen. Ik besloot hem te volgen en zag hem landen bij een soortgenoot in het zgn. dennenbosje (niet ver van de roestplaats van de ransuilen - die er soms nog wel bl.reiger op nest begin aprilzitten - mtoen niet gezien). Ik had al eerder daar een blauwe reiger op een den zien staan. De twee zijn duidelijk smoorverliefd en beziget een nest op een nogal krakkemikkige larix vlakbij de open weide. Het begin van een kolonie? Op de Joodse begraafplaats zijn op een bosje trouwens ook al eens broedpogingen geweest. In totaal zijn er drie nesten van blauwe reigers geconstateerd. Een zeer duidelijk zichtbaar (zie verhaal hierboven) in een larix: goed te zien vanaf de grote weide; een andere zeer onzichtbaar in een conifeer, vlakbij de ransuilenroestplaats. Een derde verderop in het 'grote bosje' aan de oostkant, ook boven in een larix. Via e-mailuitwisseling binnen het AVN (Amsterdams VogelNet) kwam ik te weten dat er vorig jaar ook al een enkel broedgeval in het Flevopark is geweest, en daarnaast ook mogelijk bij Jeugdland.

Snoeken

Zaterdag 11 maart 2000

Een rimpeling in 't water en 'k zag twee snoeken staan - alweer bij een wandeling op 't wilde paadje langs de Joodse Begraafplaats. Het begon met een rimpeling in het water, die mijn aandacht trok. Keek even goed en zag vlak onder 't wateroppervlak dus die twee snoeken, waarvan ik de indruk had dat ze ook mij zagen. Een grote (ca. 40-50 cm, vrouwtje waarschijnlijk) en een kleiner mannetje langszij, waarschijnlijk in paaistemming. In 't boek Haring in't IJ van Martin Melchers en Geert Timmermans kun je lezen dat het in deze tijd van het jaar heel normaal is dat de nogal schuwe snoeken zich zo laten zien. Het slootje rond de begraafplaats is tamelijk smal maar wel voorzien van veel waterplanten, daartussen worden de eitjes afgezet.

Tjiftjaf

Vrijdag 10 maart 2000

Vanmorgen 10 maart om 9.15 uur had ik mijn eerste zingende tjiftjaf te pakken. Plaats: Flevopark, rand Israelitische (of Joodse) Begraafplaats (foutief nu ook wel Begraafplaats Zeeburg genoemd) bij 't zgn. 'wilde paadje'. Zat in een wilg, en hij was tamelijk onrustig. Bewoog druk tjiftjaffend van tak tot tak. Trouwens, alle (zang-)vogels waren vanmorgen zeer actief. Zingende roodborstjes, volop winterkoningen, kool- en pimpelmezen, en een roffelende specht (waarsch. grote bonte). Lekker weertje, zonnetje, weinig wind, dat helpt - wel fris, graadje of zes-zeven.

Zanglijster

Dinsdag 15 februari 2000

Wat somber weer, maar de zanglijster had er zin in. In een grote wilg zat hij uitgebreid te kwinkeleren. Ook nog een specht gehoord, volop zingende winterkoningen, pimpelmeesjes en een enkel roodborstje. 

Gezien/gehoord in 't Flevopark 1998-1999

Kuifeenden

Eind oktober 1999

De winter is duidelijk in aantocht. Het beeld op het Nieuwe Diep wordt nu gedomineerd door groepen kuifeenden die duiken naar voedsel.

Zanglijster

Begin juli 1999

Mooie julidagen, en elke avond zit rond 21.00 uur in een boom in de noordhoek van het Flevopark een zanglijster uitbundig te zingen (locatie: rand Nieuwe Diep vlakbij Schellingwouderbrug bij fietspad).

Willem-Alexanderkoekoek

Dinsdag 27 april 1999

Hannie van Blitterswijk meldde mij de eerste koekoeksgeluiden in het Flevopark op de verjaardag van de kroonprins.

Boerenzwaluwen terug!

Dinsdag 13 april 1999

Ondanks het koude aprilweer zijn de boerenzwaluwen terug. Ze jagen in zwermen op insecten, onder andere boven het Nieuwe Diep en boven de zwembadsloot.

Appèlvinken?

Januari - februari 1999

Nou nee, appelvinken natuurlijk, oftewel vinken met een enorme kegelsnavel. Vogelaar Willem van der Waal zag ze eind januari/begin februari op de Zeeburgerdijk aan de rand (noordkant) van het Flevopark. Verder gesignaleerd: groepjes staartmezen bungelend aan de struiken; zingende pimpel- en koolmezen. Meteen nadat het ijs half februari weg was, zag ik de meerkoeten in het Nieuwe Diep agressief in de weer om broedterritoria te stichten.


Houtsnip bij zwembad

Half november 1998

Buurtgenoot Ronald van Weeren zag half november een houtsnip opvliegen bij het Flevoparkbad.


Winter in aantocht

Oktober 1998

Groepen watervogels verzamelen zich in de luwe stukken van het Nieuwe Diep: meerkoeten en kuifeenden domineren. In de bosrijke stukjes hoor je tikkerende roodborstjes (waarschijnlijk wintergasten uit het hoge noorden) - winterkoning nog horen zingen.


Zwerm huiszwaluwen

Vrijdagmiddag 12 juni 1998

Noordwestenwind, fris, maar op het pad langs het Nieuwe Diep - op het zuidoosten gericht, beschut door de 'zwembadbomen' met af en toe een zonnetje erbij - was het goed uit te houden. Blijkbaar was er daar voldoende insectenspul, want tientallen huiszwaluwen vlogen om m'n oren. Al kwetterend, scherend, soms vlak boven m'n hoofd plukten ze insecten uit de lucht. Waar zouden die zwaluwen eigenlijk broeden?


50 vogelsoorten

21 mei 1998

Frans de Kruif stuurde mij wederom een e-mail vol vogelobservaties in april en mei:

"Sinds begin april heb ik de boomklever niet meer gezien. Ik vraag me dus af of-ie er broedt. Langs de kanaaldijk stikt het van de kleine karekieten. Ik telde 18 mei minstens 12 exemplaren. Ook in het riet aan de Indische Buurt-kant van het zwembad hoorde ik een karekiet.- Eind april zaten er langs de kanaaldijk ook twee paren rietgorzen. Eén paar had wat mot met een kleine karekiet - Ik twijfel of ik langs de kanaaldijk een rietzanger en een bosrietzanger heb gezien (21 mei).- >>> >>> Al weken zit er een koekoek. Hij zwerft van de ene naar de andere kant van de Joodse Begraafplaats. Als-ie aan de Indische buurt-kant zit, weerkaatst zijn roep tegen de bebouwing.Een prachtige echo is het resultaat. Heb je die rare blauwe reiger gezien, die eenzaam nestelt laag bij het water aan het Nieuwe Diep, hoek Oosterringvaart?- In april heb ik een aantal maal een paartje krakeenden op de Nieuwe Diep gezien. - De ransuil heb ik nog niet gezien. - In totaal heb ik tot nu toe 50 vogelsoorten mogen waarnemen in en rondom het Flevopark, sinds half maart j.l. Geen gekke opbrengst!"

Koninginnedagkoekoek / nachtegaal / karekiet

30 april ( 's ochtends) en 4 mei ('s avonds)

Exact op Koninginnedag de koekoek gehoord. De gierzwaluwen (die ook altijd rond Koninginnedag uit 't zuiden arriveren) waren zeker al een week eerder. Ik heb ze met koel weer boven de bomen van 't zwembad zien foerageren op insecten. Tijdens een avondwandeling (4 mei, ca. 21.00 uur) hoogstwaarschijnlijk een nachtegaal horen zingen, hoewel die ons even deed denken aan de zanglijster die eveneens langs de Joodse Begraafplaats (rand Kramatweg) zat te kwinkeleren. Verder in de hoek van het Nieuwe Diep met oud riet, kleine karekieten met een wat aarzelende zang.


Zwartkop-JAZZ

Vrijdag 3 april 1998

Swingende zang van de zwartkop in de regen. Zijn snelle zang doet mij denken aan jazz

22 vogelsoorten in één uur!

Vrijdag 13 maart 1998

Ik kreeg een enthousiaste e-mail van Frans de Kruif, die mij het volgende schreef:

"Blij verrast was ik over je website over het Flevopark. Zelf woon ik in de Watergraafsmeer. Sinds januari doe ik de natuurgidsenopleiding van het IVN en met een groepje van vier hebben we het Flevopark als adoptiegebied gekregen. We hebben ervoor gekozen om de helft van de bosrand ten zuiden van het pannenkoekenhuisje (langs begraafplaats) het komende jaar bij te houden, door regelmatig de fauna en flora er te observeren. Vrijdag 13 maart j.l. 's middags waren we er voor het eerst. Zelf hou ik het meest van vogels observeren. Tot mijn stomme verbazing lukte het om in een uurtje tijd 22 vogelsoorten te zien. Langs de rand van de begraafplaats zag ik: koolmezen, pimpelmezen, grote bonte specht, boomkruipers, boomklever, matkopmees, staartmezen, halsbandparkieten, zwarte kraaien, blauwe reigers, vinken, tjiftjaf (ik zou althans niet weten wat deze zanger - hij zong nog niet - anders zou kunnen zijn; ik kan die soorten nog niet zo goed uit elkaar houden zonder zang), houtduiven, stadsduiven, wilde eenden, meerkoeten, waterhoenen, eksters, spreeuwen en merels. Op de Nieuwe diep zaten bovendien futen en kuifeenden."

Boomklever / brilduiker

Melding per e-mail maandag 23 maart 1998:

Hallo, Je hebt een mooie site op het net! Vorig jaar heb ik de boomklever in een van de nestkasten langs de sloot (zuidkant) bij de begraafplaats in en uit zien gaan. Het was niet een speciaal boomkruiper/klever nestje met de openingen aan de zijkant, maar met een gewone opening aan de voorkant. Eind februari eenmaal een brilduiker op het nieuwe diep zien dobberen.

met vriendelijke groet,

JikkeVeltman

Bijzondere dwaalgast tussen 'wintereenden'

Zondag 25 januari 1998

Al de hele afgelopen week is het Flevopark - en dan de zone langs het Nieuwe Diep - uitermate populair bij vogelaars. Gewapend met kijkers en telescopen komen zij af op een wel heel bijzondere dwaalgast: een witkopeend. De vogel zwemt rustig rond in een groepje kuifeenden en tafeleenden en zoekt bij sterke wind de luwte op. Ook vanaf de Merwedekanaaldijk (naast het Amsterdam-Rijnkanaal) is de vogel - met haar opgeheven staart - vaak goed te zien. Witkopeenden leven in Zuid-Spanje en Turkije. Onzeker is of het hier om een dier uit 't wild gaat, of dat het een ontsnapte volièrevogel is. 'Onze' witkop is waarschijnlijk of een onvolwassen exemplaar, of een vrouwtje (ik denk zelf het laatste vanwege de duidelijke streep op de kop). De mannetjes hebben een wittere kop en een blauwe snavel. Ook wat betreft de andere 'wintereenden' is er genoeg te beleven op het Nieuwe Diep. Behalve kuif-, en tafeleenden, en natuurlijk wilde eenden, meerkoeten, waterhoentjes en futen, zitten er ook krakeenden en soms zelfs dodaarsjes. Ik zag er deze zondag twee opduiken.


Vroege vogelzang

Vrijdag 9 januari 1998

Op de Joodse Begraafplaats hoorde ik voor 't eerst dit jaar een koolmees zingen. En dat is vroeg! 't Was dan ook fraai en zeer zacht weer - heel anders dan vorig jaar om deze tijd. De dagen erna begonnen steeds meer vogels mee te doen aan 't voorjaar. Op dinsdag 13 januari hoorde ik zelfs al een merel zingen.

Gezien/gehoord in 't Flevopark 1995-1997


Karre-karre-kietjes

5 juli 1997

Langs de zwembadsloot aan de kant van het Nieuwe Diep kun je in het riet nog steeds regelmatig het lied van de karekiet horen. Maar of ze er ook broeden? Nu, sinds kort weten we het zeker. Twee jeugdige karekietjes lieten zich piepend en tegen de rietstengels opbengelend aan de voorbijgangers zien.


Zwaluwen terug

11 april 1997

Huiszwaluwen scheren over het water van het Nieuwe Diep; ik zag een wilde eend met 5 kuikentjes; en de fitis laat zijn zang nu horen. Ondanks het vrij gure, winderige weer allemaal tekenen dat de zomer eraan komt. De koekoek verwacht ik - zoals elk jaar - rond koninginnedag.


Vroege tjiftjaf

8 maart 1997

Op zaterdagmiddag 8 maart hoorde ik de tjiftjaf weer zingen, en dat is ongeveer een maand vroeger dan vorig jaar (kijk b.v. even naar 'vorig jaar' onderaan deze pagina). Nu z'n vriendje de fitis nog! Die lijkt als twee druppels water op de tjiftjaf maar zingt een veel melodieuzer liedje. Trouwens, over voorbodes van de lente gesproken, in februari is een paartje blauwe reigers op de begraafplaats een tijdje volop bezig geweest een nest te bouwen. Misschien binnenkort de eerste broedpogingen in het Flevopark?


Winteruilen

winter '96-'97

De hele winter zijn in het Flevopark ransuilen gesignaleerd. Mensen vertelden me dat ze ze regelmatig 's avonds zagen vliegen, en zelf heb ik geconstateerd dat ze overdag gewoon in hun 'slaapboom' in het dennenbosje zaten.


Bijzondere Zomergasten: lepelaars!

15 juli 1996

Net als vorig jaar om deze tijd is de lepelaar weer in het Flevopark gesignaleerd! Maandagavond 15 juli om ca. 22.00 uur liet ik m'n hond uit en zag ik twee witte schimmen in het ondiepe gedeelte van het Nieuwe Diep. Twee(!) lepelaars druk aan het 'maaien' naar voedsel; en dat is er één meer dan vorig jaar om deze tijd! Even later vlogen ze op richting woonboten. En ja hoor, daar zaten ze ook naar visjes te zoeken. Een woonbootbewoner wist me te vertellen dat vorige week er ook al een was gezien. Een verzoek: houd enige afstand tot de vogels en benader ze rustig - en laat geen honden te water wanneer de vogels er zijn.


Kruidenrijke berm

Half juni 1996

Naast het vele gepiep van alle jonge vogels in het park (de artikel 461 WvS spechtenjongen zijn b.v. alweer een tijdje geleden uitgevlogen) valt nu op sommige plekken in het park de groei en bloei van de kruidenvegetatie op. Met name het dijkje naast de zwembadsloot bij het Nieuwe Diep is één bloeiende weelde. Blaassilene, koekoeksbloemen, enzovoort ... resultaat van het uitstrooien van een fantasievol zaadmengsel door de beheerders van het Flevopark van Stadsdeel Zeeburg.


Een Artikel 461 WvS Specht

Eind mei 1996

Voor iedereen nog te bewonderen: een nest van de grote bonte specht vlak langs het bospad achter de Vissershuisjes. Het trekt nu erg de aandacht omdat er drie grote hekken omheen zijn geplaatst om het te beschermen. Op de hekken: VERBODEN TOEGANG ARTIKEL 461 WvS Maar het trok waarschijnlijk daarvoor al veel aandacht door het luide gepiep van de jongen in het uitgehakte nest dat zich op ooghoogte bevindt. Wakkere geesten hebben daarom die hekken er neergezet. Blijf echter niet te lang kijken, want dan worden de oudervogels te nerveus en durven ze niet meer hun jongen te voederen. Verder is donderdag 16 mei de nachtegaal gehoord in het struikgewas langs de zwembadsloot bij het Nieuwe Diep en op de groene Zeeburgerdijk-Oost. Een unicum. Daarna niet meer - toch geen blijvertje? Verder zijn in diezelfde zwembadsloot families meerkoet met hun jongen te zien. Futen zwemmen in het Nieuwe Diep als rondvaartbootjes rond met op hun rug een setje kuikens. Rond de Joodse Begraafplaats is heel vaak 's avonds de koekoek te horen.


Explosie van activiteit

Begin mei 1996

Even geen tijd gehad om deze pagina aan te vullen, en de natuur heeft sinds de vorige datum een ware face-lift ondergaan. Wilgenkatjes, sleedoorn, bollen, alles bloeide tegelijk en nu is de bloei al weer aan 't afnemen; bomen en struiken zijn bijna allemaal uitgelopen. 17 april de fitis voor 't eerst gehoord, daarna volgde o.a. de zwartkop, terwijl rietvogels als kleine karekiet en rietgors ook al weer terug zijn. Huiszwaluwen scheren langs het Nieuwe Diep, eenden hebben jongen, terwijl dat bij de futen en meerkoeten ook niet lang meer op zich zal laten wachten. Een sperwer schiet af en toe door de bosjes om zangvogels te vangen. Nu de koekoek nog. (ik heb hem al gehoord bij de Nieuwe Meer ten noorden van de Bosbaan, maar dat is even ergens anders. )


Eindelijk: de tjiftjaf

Zondag 7 april 1996 - 1e Paasdag

De tjiftjaf is nu echt terug! Volop gehoord op die mooie eerste Paasdag. Door de kou had ie voordien nog niet van zich laten horen in 't Flevopark. Er wordt nu trouwens door veel vogels volop gezongen. Nu nog wachten op de fitis en zwaluwen! De eerste (boeren-)zwaluw die ik dit seizoen zag, vloog eerste Paasdag in Waterland vlakbij de IJsselmeerdijk.


RRRRRRRRRRRRRRRrrroffel

Zondag 17 maart 1996

Al van verre is 't te horen: de roffel van een grote bonte specht. Hij zit regelmatig op dood hout, en op de bomen vlak naast de poort van het Flevopark te roffelen. Kan niet missen!


Tepiet-tepiet-tepiet!

Dinsdag 12 maart 1996

Het vriest alweer, maar het is wel prachtig zonnig weer. Op de dijk bij het Nieuwe Diep word ik verrast door een groepje scholeksters en ik waan me even op een Waddeneiland. Er zitten er elk jaar wel een paar in het voorjaar, en ze zijn ook nogal eens te zien op de zonneweide van het Flevoparkzwembad, wroetend naar insektenlarven. Broeden ze soms elk jaar hier in de buurt? Nu het ijs van het Nieuwe Diep is gesmolten, zie je groepjes meerkoeten mosseltjes opduiken. Ze kunnen er eindelijk weer bij. Meeuwen pikken die nogal eens van ze af en smijten ze dan op het dijkje naast het Nieuwe Diep. Blijkbaar zijn deze meerkoeten nog in winterstemming, want zodra het voorjaar eenmaal goed op gang gaat, vliegen ze al ruziemakend uit elkaar om territoria rond hun nesten te verdedigen. Dan zie je dus ook geen groepjes meer. Van de fraaie baltsballetten van futen op het inmiddels ijsvrije Nieuwe Diep heb ik nog niets gezien, maar dat moet nu ook gauw komen. In de boszones van het park zijn kool- en pimpelmezen, merels en zanglijster, druk bezig met de zang en het vastleggen van hun broedterritoria. De paarvorming met balts en al komt ook goed op gang. Zo zag ik een triootje pimpelmezen vechten, baltsen, zingen. Waarschijnlijk twee mannetjes die streden om een aantrekkelijk pimpelvrouwtje. Door met de vleugeltjes te flapperen probeert het mannetje het vrouwtje te verleiden. Trouwens, ook de exotische halsbandparkieten - die als groene schichten door het park vliegen - zoeken allerlei boomholten op om hun nesten te maken. Daarmee zijn het wel gedegen concurrenten van onze inheemse grote bonte spechten.


Zang mezen

Eind januari/begin februari

Vorstig weer, zonnetje en overal klonk het belletje van de pimpelmees(30/1/96) Enige dagen later (2/2/96) probeerden koolmezen het ook maar eens. Een teken dat de dagen echt gaan lengen!


Waterral

December 1995

Op en bij de Joodse Begraafplaats, vlak voor Oudjaar 1995, bij vorst.


Lepelaar

Juli 1995

Uniek voor Amsterdam-Oost! Gezien in de week van 3 juli 1995, 's avonds gedurende een week, foeragerend. Waar? In de noordhoek van het Nieuwe Diep bij de Schellingwouder Brug.


IJsvogel

Februari / Maart 1995

Bij de sloot rond het Flevopark-zwembad